Případová studie: Datafriends

Hlavní cíle DataFriends webu

Cíl:

Udělat bezpečný responzivní web, který bude prodávat.

Rozpočet:

< 25 000 Kč

Hlavní výzva:

Poradit si z manuální migrací a vytažením dat z webu napadného viry.

Přidaná hodnota:

Různé formuláře s napojenou emailovou automatizací konkrétním lidem, tak aby byl proces potenciální objednávky pro klienty co nejvíce rychlý, přímočarý a příjemný.
datafriends

Hlavní čísla

Přes 20 plně SEO optimalizovaných stránek

6 formulářů s různým chováním

přes 5 různcýh šablon stránek a příspěvků

Hlavní cíle

Rychlost

Vývoj do měsíce

Přehledné informace

Důraz na přístupnost

Vlastní e-mail

Emailová automatizace

datafirends

Líbí se Vám projekt? - Kontaktuje mě!